Naši nasveti

pri oblikovanju anketnega vprašalnika

Četudi niste strokovnjak na področju metodologije in priprave anketnih vprašalnikov, je lahko vaš vprašalnik pripravljen profesionalno.

3 razlogi za zaupanje:
  1. STROKOVNOST: Delamo profesionalno in kakovostno.
  2. HITROST: Naša odzivnost je nadpovprečna, stvari rešujemo hitro.
  3. PRIJAZNOST: Z veseljem prisluhnemo in pomagamo.

Le dober vprašalnik je dober temelj empiričnega dela.

Če je premišljeno, kakovostno, pravilno in strokovno sestavljen, vam bo pomagal zbrati uporabne podatke, dobre rezultate in kakovosten empirični del. Čeprav niste strokovnjak na področju metodologije in priprave anketnih vprašalnikov, je lahko vaš pripravljen profesionalno. Z našo strokovno pomočjo.

Vsak vprašalnik potrebuje strokoven pregled in oceno kakovosti.

Pošljite nam vprašalnik in na podlagi pravil kakovosti ga bomo ocenili. Če bo strokovna ocena vprašalnika dobra, ga lahko brez skrbi uporabite, če bo slaba, vam ga bomo izboljšali. Z oceno kakovosti anketnega vprašalnika si lahko prihranite številne dneve skrbi in ponovnega dela, saj se boste izognili neljubim okoliščinam: nezanesljivim in/ali neveljavnim podatkom in posledično rezultatom, ki ne kažejo realnega stanja.

Skoraj vsak vprašalnik je lahko boljši.

Izboljšamo lahko njegovo zgradbo ali obliko, največkrat pa so potrebne metodološke izboljšave. Pogosto so uporabljeni napačni tipi vprašanj, neustrezne kategorije odgovorov … Če bi izboljšave zahtevale spremembo več kot 50 odstotkov vprašalnika, ga bo treba pripraviti na novo.

Kako do 100 % dobrega vprašalnika?

Če izdelavo anketnega vprašalnika prepustite strokovnjaku, bo zagotovo pravilno sestavljen. Kot tak vam bo omogočil pridobivanje pravih in kakovostnih podatkov, ki bodo ustrezni za preverjanje hipotez in uporabo multivariatnih statističnih metod.

Najprej bomo proučili vašo teorijo o tematiki raziskave, nato pa pripravili anketna vprašanja z ustreznimi kategorijami odgovorov, uredili zgradbo in obliko vprašalnika, poskrbeli za ustrezna navodila respondentom … Vprašalnik bo ustrezal vsem merilom kakovosti anketnega vprašalnika in z njim boste zbrali zanesljive in veljavne podatke.

Kako izbrati način zbiranja podatkov?

O tem ste morali razmišljati že pri pripravi vprašalnika, saj je z metodo zbiranja podatkov povezanih več elementov vprašalnika, predvsem pa oblika in navodila respondentom. Če ne veste, kako se odločiti o ustrezni metodologiji (splet, telefon, pošta …), nas vprašajte. Način zbiranja podatkov je najbolj odvisen od tega, kje je vaša ciljna skupina. Če je dosegljiva na spletu, boste podatke lahko zbrali najceneje. Preverite različne spletne aplikacije za spletno anketiranje, kaj vam omogočajo in za kolikšno ceno. Pri tem bodite pozorni, da boste izbrali tako, ki vam bo omogočila izvoz podatkov na računalnik, saj boste le tako lahko podatke analizirali z naprednimi statističnimi metodami. Če tovrstnih spletnih aplikacij ne poznate, vam predlagamo, da skrbi z objavo vprašalnika na spletu prepustite kar nam. Poskrbeli bomo za njegovo lepo obliko, avtomatsko pošiljanje vabil morebitnim respondentom, spremljali bomo odzivnost in vas o njej tudi obveščali. Ko bo zbranih dovolj podatkov, jih bomo izvozili v za vas berljivi obliki. Lahko pa vam pomagamo tudi pri statistični obdelavi podatkov.

Profesionalno pripravljen vprašalnik je pogoj za to, da boste zbrali podatke, ki vam bodo omogočili uspešen empirični del. Če ste anketo pripravili sami, nam jo pošljite v pregled, da se ne boste pozneje tepli po glavi. Oglasite se: info@benstat.si!