Pogoste težave

pri oblikovanju anketnega vprašalnika

Za sestavo dobrega vprašalnika je potrebnega veliko znanja in izkušenj.

5 rešitev na enem mestu:
  1. Prepričani boste, da imate dober vprašalnik.
  2. Vprašalnik bo ustrezen za preverjanje vaših hipotez.
  3. Skrb za objavo vprašalnika na spletu prepustite nam.
  4. Zbrani bodo pravi podatki za vaš raziskovalni problem.
  5. Tipi vprašanj vam bodo omogočali uporabo multivariatne statistike.

Verjetno se tudi na vas pogosto obračajo s prošnjo, da bi izpolnili anketni vprašalnik. Prijatelj vas prosi, da izpolnite njegovo anketo za diplomsko delo, anketirajo vas po telefonu … Za sestavo dobre ankete je potrebnega veliko znanja in izkušenj. Pogoste težave tistih, ki se je lotijo, so naslednje.

Kako dober je vprašalnik, ki sem ga naredil?

Doma narejeni vprašalniki (torej vprašalniki, ki jih ni pregledal strokovnjak) so navadno le neurejen skupek idej. Pomislite, kaj vas zanima, in tok misli prelijete na papir, brez repa in glave. S takim vprašalnikom ne boste dobili uporabnih odgovorov.

Vprašalniki so pogosto predolgi, uporabljeni so napačni tipi vprašanj ali napačne kategorije odgovorov. Do zdaj se še nismo srečali z doma narejenim vprašalnikom, ki bi ga kot strokovnjaki ocenili za ustreznega in bi bil primeren za takojšnje anketiranje.

Koga boste spraševali?

Pred pripravo vprašalnika morate vedeti, koga boste spraševali. Bo to natančno določena skupina ljudi (npr. le bolniki z astmo)? Bo to splošna populacija, torej kdorkoli? Pogosteje se zgodi, da boste za svoje raziskovalne cilje potrebovali specifično populacijo (npr. le starostnike, dijake, uporabnike mobilnega operaterja Y, le gledalce kanala X …).

Če raziskujete kakovost življenja v domu ostarelih, ne boste spraševali dijakov, ampak bodo prava ciljna skupina za anketiranje starostniki. Če boste podatke zbrali pri napačni ciljni skupini, si z njimi ne boste mogli pomagati.

Kako dolg naj bo vprašalnik?

Vprašalniki, ki jim kar ni videti konca in vzamejo več kot 15 minut, so predolgi. Dobro narejen vprašalnik ni nikoli predolg. Vsebuje le pomembna vprašanja za odgovore na raziskovalne cilje. Dober vprašalnik je oblikovan s pravimi tipi vprašanj in z mislijo na respondenta ter njegov čas, ki ga bo pripravljen vložiti v raziskavo. Študentski vprašalniki naj bodo dolgi približno do 5 minut. Če je vaša anketa daljša, jo je treba skrajšati.

Koliko se morate ukvarjati z obliko vprašalnika?

Oblika vprašalnika je zelo pomembna. Kot obleka naredi človeka, tudi oblika naredi vprašalnik. Oblikovanje spletne ankete je najbolj preprosto. Izberete lahko že vnaprej pripravljene predloge, pri katerih je poskrbljeno za vse – ozadje, naslove, poudarjena vprašanja … Večja težava so navadno vprašalniki na papirju. Največkrat je njihov glavni cilj, da so videti čim krajši, zato imajo pogosto premajhno pisavo, zgoščeno in nejasno besedilo, so brez navodil ali so ta neustrezna …

Z obliko vprašalnika se je treba ukvarjati toliko kot z njegovo vsebino. Neustrezno oblikovan vprašalnik je slab merski instrument. Posledično z njim zberete nekakovostne podatke in z njimi predstavite nekakovostne rezultate.

Kaj pomeni, da vprašalnik ni ustrezen za preverjanje hipotez?

Z vprašalnikom boste zbrali podatke. A z njimi ne boste dobili odgovorov na postavljene cilje raziskave. Primer: Zanima vas, kakšen pomen ljudje pripisujejo zdravju. V vprašalniku ste postavili vprašanja: Kako se na splošno zdravstveno počutite, kdaj ste zadnjič obiskali zdravnika zaradi bolezni, ali kadite … Če vam nekdo pove, da se na splošno počuti dobro/zdravo, da je bil zadnjič pri zdravniku lani in da že več kot 10 let kadi, ne morete vedeti, kakšen pomen pripisuje zdravju.

Spraševali ste po aktivnosti, ne pa po pomenu, kar vas je pravzaprav zanimalo. Postavili ste torej tri napačna vprašanja namesto enega pravega. V takšnih primerih rečemo, da vaš vprašalnik ali vaša vprašanja niso ustrezna za preverjanje hipotez oz. raziskovalnih vprašanj. Če imate to težavo, nam pišite. Odpravili jo bomo tako, da bomo temeljito razmislili o vaših hipotezah in vam predlagali ustrezno preoblikovanje vprašanj in/ali kategorij odgovorov.

Zakaj pri vprašalniku govorimo o spremenljivkah?

Razmišljanje o spremenljivkah že pri oblikovanju anketnega vprašalnika je ključnega pomena. Zakaj? Ker tip vprašanja določa tip spremenljivke, ta pa vrsto statistične analize, ki jo lahko uporabimo pri pridobivanju rezultatov.

Pri doma narejenih vprašalnikih je to pomembno vprašanje velikokrat zanemarjeno – Kako bodo pridobljeni podatki v nadaljevanju statistično analizirani?

Če imate znanje statistike in poznate statistične metode, boste na to vprašanje lahko odgovorili že v fazi priprave vprašalnika. Če ne prej, se boste s tem vprašanjem srečali v fazi statistične analize podatkov.

  • Na primer: Mentor od vas pričakuje, da boste podatke analizirali z multiplo regresijo, vaše spremenljivke pa so nominalnega tipa. Kako lahko odpravite takšno težavo? Jo sploh lahko, ker imate že zbrane podatke? Ne morete se vrniti in istih ljudi vprašati le še nekaj. Na podlagi svojega znanja o statistiki vam bomo svetovali, da boste lahko odpravili nastalo težavo!

Kako smo študentki pomagali izboljšati vprašalnik – primer iz prakse

Blog zapisi o oblikovanju anketnega vprašalnika

Pogoste težave - vprašalnikTudi če mislite, da ste naredili dober vprašalnik, nam ga pred uporabo pošljite v pregled. Le tako boste popolnoma prepričani, da boste z njim zbrali prave podatke za nadaljnje delo. Oglasite se: info@benstat.si!