256 ogledov

Naj vam novo leto prinese nove uspehe, priložnosti in lepe trenutke. Veselimo se vseh novih zgodb, prijaznih besed in dobrih sodelovanj tudi v letu 2023. SREČNO!

1196 ogledov

Smo prejemniki certifikata bonitete odličnosti za leto 2020!

3886 ogledov

Kadar anketiranje izvajamo z anketo na papirju, moramo odgovore iz vseh anket za namen analiziranja najprej pretvoriti v elektronsko obliko. Najpogostejši način priprave baze podatkov je kar v Excelu, saj podatke v takšni obliki kasneje lahko relativno enostavno uporabimo tudi v programu SPSS.

18959 ogledov

Regresijska analiza je statistična metoda, s katero preverjamo vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Poznamo več vrst regresijske analize, najenostavnejša in tudi najpogosteje uporabljena je linearna regresijska analiza.

19360 ogledov

Kadar govorimo o hi-kvadrat testu običajno govorimo o Pearsonovem hi-kvadrat testu neodvisnosti, ki je dobro poznana metoda pri analizi opisnih spremenljivk. Pri uporabi pa pogosto opažamo neupoštevanje pomembne predpostavke metode, kar negativno vpliva na kakovost rezultatov.

6300 ogledov

Boste uporabili že zbrane anketne podatke ali boste anketirali sami?