BenVEM: Zbirate podatke za raziskavo?

3886 ogledov

Ste se vi že odločili, na kakšen način boste zbrali podatke za vaš empirični del?

BenVEM frajer poučuje…

Faza zbiranja podatkov je najbolj zahteven in lahko tudi dolgotrajen del raziskave. Raziskav je danes veliko, ljudje pa nimajo več niti časa niti volje podajati svojih mnenj o tisoč in eni tematiki.

Ste se vi že odločili, na kakšen način boste zbrali podatke za vaš empirični del?

  • Anketni vprašalnik (ang. Questionnaire) je, kot že samo ime pove, obrazec z enim ali več sklopi vprašanj, ki so osnova za zbiranje in v nadaljevanju merjenje mnenj, stališč, dejstev, vedenj ali demografskih lastnosti posameznikov.
  • Osebni intervju (tudi Intervju ali Globinski intervju) (ang. Face-to-face interview) je osebni pogovor med anketarjem in intervjuvancem, ki ga vodi anketar na osnovi prej pripravljenega vprašalnika.

Če boste podatke zbirali z anketo, boste čisto povprečen študent. V zadnjem času je najpogosteje uporabljena kar spletna anketa, ki je najbolj enostavna tako za vas kot za respondente (saj jo lahko izpolnijo, ko imajo za to čas in voljo).

  • Samostojno izpolnjevanje (tudi Samoizpolnjevanje) (ang. Self-completion) je način zbiranja podatkov, kjer respondenti samostojno rešujejo vprašalnik. Gre tako za spletne vprašalnike kot vprašalnike na papirju, kjer pri izpolnjevanju ni prisoten anketar.

Že pri pripravi vprašalnika se vprašajte tudi o pričakovani stopnji odziva. V kolikor vas skrbi slab odziv (bodisi zaradi občutljive tematike, bodisi zaradi ciljne skupine), razmislite o možnostih nagrajevanja respondnetov za njihovo sodelovanje.

  • Spodbuda (ang. Incentive) je neke vrste nagrada (npr. simbolično darilo, darilni bon, posredovanje rezultatov raziskave), ki ga prejmejo respondenti fokusnih skupin (2 uri ali več) ali dolgih vprašalnikov, kot spodbuda za sodelovanje.

Si želite izstopiti iz povprečja študentskih raziskav in narediti nekaj drugačnega?

  • Fokusna skupina (tudi Diskusijska skupina ali Skupinska diskusija) (ang. Focus group) je vrsta kvalitativne raziskave. Gre za pogovor 6-8 udeležencev o v naprej določeni temi, katerega usmerja in vodi za to usposobljen moderator.
  • Navidezno nakupovanje (tudi Skrivnostno nakupovanje) (ang. Mystery shopping) je vrsta kvalitativne raziskave. V njej navidezni nakupovalci (ki jih o tem poučimo) na osnovi v naprej določenih kriterijev pripravijo poročilo o njihovi izkušnji, običajno pri uporabi določene storitve npr. zanimanje za nakup novega avtomobila.

Pri zbiranju podatkov boste zagotovo naleteli na ovire in težave. Takrat se spomnite, da gre za najtežjo raziskovalno fazo in ko boste premagali vse njene ovire, vas čaka le še odkrivanje novih dejstev v vaših rezultatih.

Če potrebujete pomoč…

Oglasite se, ko boste imeli vprašanja ali dileme. Pomagamo z nasveti ali s konkretnimi rešitvami. Tudi vaši kolegi so se s podobnimi težavami obrnili na nas in zaključili študij z nasmehom.

BenVEM (Knjigožer s fotografskim spominom. Zadolžen za razlaganje terminov s področja anketnih vprašalnikov, statističnih analiz in empiričnih raziskav.)