Napake v anketnih vprašanjih

8821 ogledov

Vsako leto mesec april posvetimo osveščanju, da priprava anketnega vprašalnika ni šala! Veliko napotkov za pripravo kakovostnega anketnega vprašalnika in vprašanj smo vam že posredovali, danes pa vas bomo učili na primeru.

Spoznajte nov termin:

  • Metodologija (anketnega vprašalnika)

Metodologija priprave anketnega vprašalnika je načrt za sistematično pripravo vprašalnika, s čimer dosežemo, da je priprava vprašalnika natančna in objektivna, oblikovani merski instrument pa zagotovi zanesljive podatke.

Izraz metodologija izvira iz grške besede methodos in v dobesednem prevodu pomeni ”pot po kateri”. Gre torej za pot, ki jo je potrebno prehoditi za pripravo kakovostnega anketnega vprašalnika.

Ali ste vedeli?

Najpogostejše napake pri pripravi anketnega vprašalnika so prav metodološke napake, ki pripeljejo do vsaj dveh resnih težav: 1) vprašalnik bo zbral podatke slabe kakovosti, in 2) odgovarjanje na vprašanja bo za respondente nerazumljivo in težavno. Primer takšnega vprašanja:

Anketno vprašanje z napakami

S kakšnimi težavami se pri odgovarjanju sreča respondent?

  1. Lestvica možnih odgovorov je vizualno predstavljena za respondenta zavajajoče. V takšni obliki jo predstavimo takrat, ko od respondenta pričakujemo, da bo obkrožil en odgovor (v tem primeru pa gre le za navodilo oz. informacijo o možnih odgovorih).
  2. Respondent po prvotnem navodilu oceni štiri vprašanja (A-D), pri zadnjem vprašanju (E) pa se sreča z novim navodilom za odgovarjanje ter novo vizualno predstavitvijo. Kaj mora storiti sedaj?
    • Napisati svoj odgovor na črtico pred vprašanjem kot do sedaj (in zanemariti novo navodilo)?
    • Obkrožiti odgovor med ”smeškoti” (in zanemariti prvotno navodilo)?
    • Če naj obkroži odgovor med ”smeškoti” se pojavi vprašanje, kakšna je vsebinska razlika v ocenah glede na prej predstavljeno lestvico?

S kakšno težavo se tu sreča raziskovalec?

Respondent je pred vprašanjem E napisal odgovor/oceno 2, pri odgovarjanju s ”smeškoti” pa je obkrožil oceno 5. Podal je torej dve zelo različni oceni za isto vprašanje. Katero sedaj upoštevati pri pripravi baze podatkov? Dilema vpliva na kakovost podatkov, bodisi če izberemo napačno oceno, bodisi če ne vemo, kaj izbrati in imamo zato med podatki manjkajočo vrednost.

Priporočamo vam!

Pripravite vprašalnik, nato pa ga testirajte! Prosite kakšnega prijatelja, naj nanj odgovori in vam sporoči tudi vse dileme, pomisleke in težave pri odgovarjanju. Tako boste zagotovo popravili najbolj osnovne napake. Za pripravo res kakovostnega vprašalnika pa v delo vključite strokovnjaka. Če vaš mentor ali somentor na tem področju nimata izkušenj, se oglasite.

Uporabno!

Prepričani smo, da ste do sedaj že ugotovili, kako anketno vprašanje iz primera oblikovali bolje. Če ne naj vam bo v pomoč spodnja, v tem primeru najbolj ustrezna, rešitev.

Popravljeno anketno vprašanje

Če boste potrebovali pomoč…

Pomagali vam bomo z nasveti ali s konkretnimi rešitvami, kot smo pomagali tudi vašim kolegom, ki so se srečali s podobnimi težavami. Imate vprašanja ali dileme? Oglasite se: info@benstat.si!