BenVEM: Zbirate podatke z anketo?

7341 ogledov

Boste uporabili že zbrane anketne podatke ali boste anketirali sami?

BenVEM frajer poučuje…

Zbiranje podatkov z anketo je najpogosteje uporabljena metoda zbiranja kvantitativnih podatkov v študentskih raziskavah. Uporabijo se lahko že zbrani anketni podatki preteklih raziskav, vse več študentov pa se mora na pot anketiranja podati samostojno.

  • Anketiranje (ang. Interviewing) je zbiranje podatkov na osnovi merskega instrumenta, imenovanega anketni vprašalnik. Anketiranje se lahko izvaja z več različnimi metodami.

Eden izmed najtežjih izzivov anketiranja je, kako doseči ustrezno ciljno skupino oz. kako doseči ljudi, ki bodo primerni in pripravljeni odgovarjati na vašo anketo.

  • Anketiranec (tudi Respondent) (ang. Interviewee) je oseba, ki je anketirana. Torej je oseba, ki odgovarja na anketna vprašanja.

Prav zato se je razvilo več različnih metodologij anketiranja. Vi pa morate razmisliti in določiti metodologijo, ki se vam zdi najbolj primerna za dosego vaše ciljne skupine. Bo spletno anketiranje ustrezno? Ali boste bolj uspešni z osebnim anketiranjem?

  • Računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI) (ang. Computer-aided web interviewing), je zbiranje podatkov preko spleta, kjer respondenti na vprašalnik odgovarjajo samostojno in torej v proces zbiranja podatkov anketar ni vključen.
  • Računalniško podprto osebno anketiranje (CAPI) (ang. Computer-aided personal interviewing), je osebno zbiranje podatkov, pri katerem anketar vprašalnik izpolnjuje direktno na prenosnem računalniku.

Zgornji metodi sta najpogostejši izbor študentov. Če je le mogoče uporabijo spletno anketiranje, sicer morajo biti iznajdljivi in vztrajni pri osebnem anketiranju. Tisti, ki pri zbiranju podatkov naletijo na nepredvidene ovire, morajo svojo izbrano metodologijo večkrat dopolniti s telefonskim anketiranjem.

  • Računalniško podprto telefonsko anketiranje (CATI) (ang. Computer-aided telephone interviewing), je zbiranje podatkov preko telefona, pri katerem anketar vprašalnik izpolnjuje direktno v računalnik.

Priporočamo vam, da o načinu anketiranja dobro razmislite že v fazi priprave dispozicije in načrtovanju vašega empiričnega dela. Že tu morate jasno vedeti, kako boste ljudi dosegli. Pa naj bo to preko spleta (na katero spletno stran boste vključili povezavo do vaše ankete ali kako boste pridobili seznam e-naslovov?), osebno (boste šli v določeno organizacijo, na določeno lokacijo?) ali po telefonu (kako boste pridobili seznam telefonskih številk?).

Če potrebujete pomoč…

Oglasite se, ko boste imeli vprašanja ali dileme. Pomagamo z nasveti ali s konkretnimi rešitvami. Tudi vaši kolegi so se s podobnimi težavami obrnili na nas in zaključili študij z nasmehom.

BenVEM (Knjigožer s fotografskim spominom. Zadolžen za razlaganje terminov s področja anketnih vprašalnikov, statističnih analiz in empiričnih raziskav.)