Od osnutka do dobrega vprašalnika

6919 ogledov

Z izboljševanjem anketnih vprašalnikov se ukvarjamo že več let. Pred časom pa nam je študentka, ki je bila nad svojim izboljšanim vprašalnikom enostavno navdušena, tudi dovolila, da pokažemo njen vprašalnik in izboljšani vprašalnik.

Anketni vprašalnik, ki ga pripravite študentje sami, je običajno bolj v obliki osnutka. Gre za dokument, v katerega nanizate številna vprašanja, ki vas zanimajo. Ta vprašanja so običajno vsebinsko zelo slabo strukturirana. Ločena so le socio-demografska vprašanja, vse ostalo je bolj ali manj brez rdeče niti. Nikoli pa se ne postavite v vlogo respondenta in dejansko sodelujete v svoji raziskavi. S tem bi namreč hitro ugotovili, da je na takšne nestrukturirane ankete zelo težko odgovarjati. Posledično odgovarjanje traja dlje časa, odgovori so bolj površni in pomanjkljivi, v celoti izpolnjenih anket je manj itn.

Oglejte si osnutek vprašalnika

Ste tudi vi pripravili podoben vprašalnik? Potem morate vedeti, da takšni osnutki vprašalnika še niso ustrezni za zbiranje kakovostnih podatkov, ampak je sedaj čas za izboljšanje vprašalnika.

Predstavljeni osnutek vprašalnika je potreboval naslednje izboljšave:

  • uvodni nagovor,
  • vsebinsko strukturiranje vprašanj,
  • izbris odvečnih vprašanj,
  • dopolnitev z novimi, bolj smiselnimi vprašanji,
  • preoblikovanje vprašanj v trditve, namenjene ocenjevanju,
  • uporaba ustreznejše merske ravni odgovorov, in
  • navodila respondentu za odgovarjanje.

Vas že zanima, kako je videti nova različica vprašalnika?

Oglejte si izboljšani vprašalnik

Takšen vprašalnik je plod našega izboljševanja in študentkinega pridnega dela ter upoštevanja naši nasvetov. Anketni vprašalnik pa ni le izboljšan z vidika jasnosti in enostavnosti izpolnjevanja, ampak je tudi že usklajen s postavljenimi hipotezami. Tako bodo zbrani podatki ustrezni za preverjanje hipotez, statistična analiza pa narejena brez zapletov.

Se ukvarjate s pripravo anketnega vprašalnika? V podjetju BenSTAT vam svetujemo pri oblikovanju uvodnega nagovora, anketnih vprašanj ali vprašalnika v celoti – vašo anketo izboljšamo ali pripravimo nov kakovosten anketni vprašalnik. Oglasite se: info@benstat.si