Kakovost anketnega vprašalnika ni šala!

10619 ogledov

Anketni vprašalnik je merski instrument/orodje, ki ga za zbiranje podatkov uporabljamo v kvantitativnem raziskovanju. Tovrstno orodje uporabljajo tako posamezniki kot podjetja, ki vprašalnik največkrat oblikujejo samostojno, brez sodelovanja ali svetovanja strokovnjakov, kar se vse prevečkrat odraža v slabi kakovosti vprašalnikov.

Anketni vprašalnik/anketa (ang. questionnaire/survey) je, kot že samo ime pove, obrazec z enim ali več sklopi vprašanj, ki so osnova za zbiranje in v nadaljevanju merjenje mnenj, stališč, dejstev, vedenj ali demografskih lastnosti posameznikov (anketirancev/respondentov, ang. respondents). Poznamo več tipov vprašanj, izmed katerih sta uporaba in namen vsakega tipa jasno določena. Sliši se torej popolnoma preprosto: zapišemo nekaj vprašanj, predvidimo nekaj možnih odgovorov, dodamo možnost odgovora ‘drugo’ in/ali ‘ne vem’ ter naš vprašalnik je pripravljen. Verjetno se prav zaradi takšne miselnosti v praksi večkrat srečujemo s številnimi vprašalniki slabe kakovosti oziroma t.i. laičnimi vprašalniki, katerih pomanjkljivosti strokovnjaki običajno opazimo v nekaj minutah.

Kakšen je kakovosten anketni vprašalnik?

Kratek in jedrnat odgovor na to vprašanje je podala red. prof. dr. Valentina Hlebec, po mnenju katere je vprašalnik kakovosten, če anketiranci razumejo in interpretirajo vprašanja tako kot raziskovalec.

V praksi priprava kakovostnega vprašalnika zahteva veliko teoretičnega znanja in izkušenj na področju oblikovanja vprašalnikov, poleg tega zahteva tudi svoj čas.

Kakovosten anketni vprašalnik je v splošnem torej vprašalnik, ki:

a) ima dobra vprašanja (verbalna raven vprašalnika):

  • vprašanja zadoščajo vsebinskemu standardu,
  • vprašanja zadoščajo kognitivnemu standardu,
  • vprašanja zadoščajo oblikovnemu standardu;

b) ima dobro obliko (vizualna raven vprašalnika):

  • oblika ustrezna ciljni skupini,
  • oblika ustreza uporabljeni metodologiji;

c) pridobimo dobre podatke:

  • zanesljive podatke,
  • veljavne podatke.

Obstaja več metod preverjanja kakovosti anketnega vprašalnika, pri tem izpostavljamo sledeči dve:

  • metoda predtestiranja/pilotsko testiranje (ang. pretesting/pilot testing) je verjetno najbolj splošno znana metoda, ki se v praksi premalo uporablja;
  • ekspertna evalvacija (ang. expert evaluation) je mogoče manj splošno znana metoda, ki se glede na kakovost anketnih vprašalnikov v Sloveniji vsekakor v praksi premalo uporablja.

V podjetju BenSTAT smo v aprilu 2012 z BenAKCIJO Kakovost ni šala! želeli opozoriti tako posameznike kot podjetja, da kakovost anketnega vprašalnika ni šala, saj je le-ta predpogoj kakovosti zbranih podatkov.

Se ukvarjate s pripravo anketnega vprašalnika? V podjetju BenSTAT vam svetujemo pri oblikovanju anketnih vprašalnikov in preverimo kakovost vašega vprašalnika. Oglasite se: info@benstat.si!