Uvodni nagovor anketnega vprašalnika

33283 ogledov

Vsak dober anketni vprašalnik se začne z uvodnim nagovorom. Z njim vpeljemo potencialnega respondenta v anketo, mu predstavimo njen namen in obseg. Predvsem mu moramo v njem podati dober razlog, čemu bi namenjal čas naši anketi in ga motivirati za sodelovanje.

Primer uvodnega nagovora:

Pozdravljeni,

sem Ben Stat, študent Fakultete za družbene vede(1), in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Mladostniki in akne (2). Namen raziskave je ugotoviti, kako se mladostniki z aknami počutijo v družbi sovrstnikov in kakšen vpliv imajo akne na njihovo samozavest (3). Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v življenje mladostnikov z aknami (4).

Anketa je anonimna (6), za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa (5). Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika) (7). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge (8).

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.(9)

Ben Stat (10)

info@benstat.si (11)

V zgornjem primeru so s številkami označeni vsi elementi dobrega uvodnega nagovora, in sicer:

 1. Kdo je avtor ankete (ime, priimek, fakulteta)?
 2. Kakšna je njena tematika oz. vsebina (na kaj se anketna vprašanja nanašajo)?
 3. Kakšen je namen ankete in raziskave (kaj želimo z njo ugotoviti)?
 4. Kaj bo respondent doprinesel k raziskavi oz. zakaj je njegovo sodelovanje pomembno?
 5. Koliko časa bo respondent potreboval za izpolnjevanje ankete?
 6. Poudariti anonimnost sodelovanja.
 7. Poudariti zaupnost podatkov in njihovo splošno analizo.
 8. Poudariti, v kakšen namen bodo zbrani podatki in rezultati uporabljeni.
 9. Zahvala za sodelovanje.
 10. Podpis avtorja ankete (ime, priimek).
 11. Kontakt avtorja ankete, na katerem je dosegljiv v primeru dodatnih vprašanj ali težav pri odgovarjanju.

Uvodni nagovor naj ne bo predolg, saj s tem lahko že na samem začetku odvrnemo potencialnega respondenta. Niti naj ne bo prekratek, saj s premalo informacijami lahko naredimo slab vtis o našem odnosu do raziskave ali pridobimo nezaupanje. Predlagamo vam, da pripravite uvodni nagovor v dolžini približno 50 do 120 besed.

V spletni anketi uvodni nagovor običajno predstavimo ločeno na prvi strani ankete, na naslednji strani pa začnemo z anketnimi vprašanji. Izjema so krajši vprašalniki, ki jih v celoti predstavimo na eni strani. V tem primeru respondent vidi uvodni nagovor, pod njim pa že vsa anketna vprašanja.

Kadar pa potencialne respondente povabimo k sodelovanju v spletni anketi z vabilom, ki ga prejmejo na njihov e-naslov, je vabilo uvodni nagovor. Zato v spletni anketi uvodni nagovor napišite v enem stavku in respondentu ne podajajte informacij, ki jih je že prebral v vabilu.

Vsebina uvodnega nagovora v anketnem vprašalniku je enako pomembna kot npr. zunanji videz trgovine. Če že videz trgovine odbija, je zagotovo ne bomo obiskali. Enako velja za uvodni nagovor. Če ne ponudi pravih informacij, vzbudi dvom ali nezaupanje, se za odgovarjanje na anketna vprašanja prav gotovo ne bomo odločili.

Se ukvarjate s pripravo anketnega vprašalnika? V podjetju BenSTAT vam svetujemo pri oblikovanju uvodnega nagovora, anketnih vprašanj ali vprašalnika v celoti – vašo anketo izboljšamo ali pripravimo nov kakovosten anketni vprašalnik. Oglasite se: info@benstat.si!