BenVEM: Raziskujete populacijo ali vzorec?

12459 ogledov

Populacija ali vzorec?
Kakšno vzorčenje uporabiti?

BenVEM frajer poučuje…

Ko ste odgovorili na vprašanje koga ali kaj boste raziskovali, je čas za odločitev o obsegu raziskovanja teh enot.

Bodo to vse enote, ki v nekem vsebinskem okviru obstajajo (npr. vsi zaposleni v organizaciji)?

  • Populacija (ang. Population) je množica (skupno število ljudi), ki se proučuje s statističnimi metodami. Npr. prebivalci Slovenije.

Ali bo mnenje o vaši temi praktično nemogoče pridobiti od čisto vseh enot in se morate odločiti za manjšo podskupino le-teh?

  • Vzorec (ang. Sample) je del populacije, ki vključuje izbrane enote populacije z namenom nadaljnje analize in izračunov ocen parametrov na osnovi od njih zbranih, torej vzorčnih, podatkov.

Ko razmišljate o vašem vzorcu je najpogostejše vprašanje »Ali je moj vzorec reprezentativen za celo populacijo?« Običajno to lastnost vzorca povezujete le z njegovo velikostjo, a samo ta lastnost vzorca še ne zagotavlja njegove reprezentativnosti. Bolj kot to sta pomembni dve drugi lastnosti.

  • Verjetnostno vzorčenje (ang. Probability sampling) je način oblikovanja vzorcev, kjer ima vsak element v populaciji vnaprej znano in neničelno verjetnost za izbor v vzorec.
  • Neverjetnostno vzorčenje (ang. Nonprobability sampling) je način oblikovanja vzorcev, v katerih za vsak element v populaciji ne vemo vnaprej njegove verjetnosti izbora v vzorec, niti ta verjetnost ni neničelna.
  • Slučajni vzorec (tudi Naključni vzorec) (ang. Random sample) je vzorec, v katerem so enote izbrane s slučajno izbiro in ima vsaka enota v populaciji enako možnost, da bo vključena. Gre za najboljšo, a tudi najdražjo, metodo vzorčenja.

Študentske raziskave običajno spadajo v kategorijo neverjetnostnih vzorcev, v katere tudi enote niso izbrane slučajno. Zato raziskave v zaključnih nalogah tudi največkrat niso reprezentativne, četudi so vzorci dovolj veliki. Realno gledano seveda ne gre pričakovati od študentov, da izvajate reprezentativne raziskave, tako z vidika znanja, časa kot tudi stroška kakovostne izvedbe. V kolikor pa morate ob zaključku študija vseeno izvesti reprezentativno raziskavo imejte v mislih, da dovolj velik vzorec še ni nujno reprezentativen.

Če potrebujete pomoč…

Oglasite se, ko boste imeli vprašanja ali dileme. Pomagamo z nasveti ali s konkretnimi rešitvami. Tudi vaši kolegi so se s podobnimi težavami obrnili na nas in zaključili študij z nasmehom.

BenVEM (Knjigožer s fotografskim spominom. Zadolžen za razlaganje terminov s področja anketnih vprašalnikov, statističnih analiz in empiričnih raziskav.)