Kako naj izberem ustrezno statistično metodo?

7216 ogledov

Leto se zaključuje, zato je tudi tema tokratnih novic namenjena zaključevanju vaših nalog. Zadnji korak empiričnega dela je statistična analiza podatkov in z njo pridobivanje rezultatov ter preverjanje hipotez. In prav ta del je študentom največkrat trn v peti.

Spoznajte nov termin:

  • Statistične analize

Statistične analize izvajamo, ko obdelujemo podatke z namenom pridobivanja rezultatov. Poznamo več tipov statističnih analiz in prav je, da pred obdelavo podatkov veste, katere tipe statističnih analiz boste izvajali in zakaj. Poučite se!

Ali ste vedeli?

Za študentje je najtežji del pri analizi podatkov izbor ustreznih statističnih metod za preverjanje njihovih hipotez. Težava je v tem, da največkrat ne znate odgovoriti na tri temeljna vprašanja vsake analize za preverjanje posamezne hipoteze: 1) katera vprašanja iz ankete so vsebinsko ustrezna, 2) kakšen tip spremenljivke glede na mersko lestvico ta vprašanja predstavljajo, in 3) kaj želim, da mi rezultat pove (kakšna je povezanost, kakšen je vpliv, kakšne so razlike…).

Priporočamo vam!

Dobro spoznajte svoj vprašalnik. Za vsako anketno vprašanje se vprašajte, kako ga boste uporabili pri analizi podatkov. Pobrskajte po teoriji o merskih lestvicah in si razjasnite vse različne tipe le-teh. Pobrskajte po literaturi in spoznajte več statističnih metod kot ste se jih naučili tekom študija. Le tako boste lahko 100 % pravilno odgovorili na zgornja tri temeljna vprašanja statistične analize, ki si jih morate postaviti pri vsaki posamezni hipotezi.

Uporabno!

Pri razmisleku o ustreznih statističnih metodah za vaše hipoteze si pomagajte s tabelo (v angleščini), ki vam na osnovi odvisnih in neodvisnih spremenljivk predlaga ustrezno statistično metodo.

Če boste potrebovali pomoč…

Oglasite se, ko boste imeli vprašanja ali dileme. Pomagali vam bomo z nasveti ali s konkretnimi rešitvami kot smo pomagali tudi vašim kolegom, ki so se srečali s podobnimi težavami.