Aritmetična sredina in njena standardna napaka

34733 ogledov

Pred začetkom kakršnih koli statističnih analiz običajno predstavimo opisne statistike (ang. Descriptives) vseh spremenljivk. Največkrat sta to na samem začetku aritmetična sredina (ang. Mean) in standardna napaka aritmetične sredine (ang. Standard error of mean).

Aritmetična sredina (µ) (tudi Enostavna aritmetična sredina ali Povprečje) je najpogosteje uporabljena mera srednjih vrednosti. Definirana je kot kvocient med vsoto vseh vrednosti spremenljivk na populaciji in skupnim številom enot v populaciji. Lahko jo izračunamo za številske spremenljivke, ki so približno normalno porazdeljene.

Formula za izračun aritmetične sredine, kjer y predstavlja vrednosti številskih spremenljivk in N predstavlja število različnih spremenljivk:

Formula za aritmetično sredino

Standardna napaka aritmetične sredine (σMje standardni odklon vzorčne porazdelitve aritmetičnih sredin in meri natančnost vzorčne ocene aritmetične. Pove nam v kakšnem razponu se vrednosti aritmetičnih sredin populacije gibljejo, kar lahko trdimo z določenim (običajno 95 %) intervalom zaupanja.

Pozor! Težava študenta Miha!

"Res ne vem, zakaj rezultati ne preverjajo mojih hipotez."

Formula za izračun standardne napake aritmetične sredine, kjer σ predstavlja standardni odklon in N predstavlja število različnih spremenljivk:

Formula za standardno napako arimetične sredine

Primer: Šestletni Ben ima pet prijateljev. Dva sta stara enako kot on, torej 6 let, dva sta starejša od njega, eden je star 7, drugi pa 7,5 let, en prijatelj pa je eno leto mlajši, star je torej 5 let. Kakšna je povprečna starost njegovih prijateljev?

Primer izračuna aritmetične sredine

Se ukvarjate s statistično analizo podatkov in potrebujete pomoč? Potrebujete izračun aritmetične sredine in ne razumete pomena standardne napake aritmetične sredine? V podjetju BenSTAT vam bomo svetovali in poskrbeli za kakovostno analizo vaših podatkov. Oglasite se: info@benstat.si!