Multivariatne statistične metode

12232 ogledov

Knjiga Multivariatne statistične metode bo v pomoč študentom, ki se pri končevanju študija v empiričnem delu srečajo z obdelavo podatkov z multivariatnimi metodami. Glavnina knjige je namenjena poglobljeni teoretični predstavitvi metod, zadnji del pa je namenjen praktičnim primerom uporabe posameznih metod.

 

Multivariatne statistične metode

Multivariatne statistične metode

Avtorja teoretično obravnavata sedem multivariatnih statističnih metod, in sicer:

 1. Analiza glavnih komponent
 2. Faktorska analiza
 3. Diskriminantna analiza
 4. Klasifikacijska analiza
 5. Analiza razvrščanja enot v skupine
 6. Večkratna regresija
 7. Logistična regresija

V praktičnih primerih pa žal predstavljata rezultate le petih obravnavanih statističnih metod, in sicer:

 1. Razvrščanje enot v skupine in analiza glavnih komponent
 2. Faktorska analiza
 3. Multipla regresija
 4. Diskriminantna analiza

Lahko se zgodi, da vas bodo od poglobljenega prebiranja vsebine odvrnili pogosti matrični zapisi zvez med spremenljivkami, enačbe in formule ali različne črke grške abecede, katerih pomen v statistiki vam je popolna neznanka. A če se ne boste poglobili v prav vsak tak element, boste v vsebini našli veliko uporabne teorije, predvsem pomembne predpostavke posameznih statističnih metod in njihove osnovne definicije.

Ko boste osvojili teoretično znanje o posamezni metodi, preskočite na poglavje s praktičnimi primeri, pri katerih boste vlogo osvojenih terminov spoznali v praksi in zato lažje razumeli uporabnost in namen statistične metode. Obenem si boste lažje predstavljali, na kakšen način in v kakšnem zaporedju je smiselno predstaviti rezultate določene multivariatne statistične metode.

Naj izpostavimo, da knjiga ni namenjena popolnom začetnikom na področju statistike in statističnih analiz. Predpostavlja, da bralec že pozna pojme in nekatere metode vsaj univariatne statistike. Z izrazi na področju lastnosti večrazsežnih podatkov in linearne algebre pa se lahko bralec seznani v prvem ali zadnjem poglavju knjige.

Če iščete priročnik, ki vas bo od koraka do koraka vodil pri izvedbi statistične analize v statističnem programu (npr. SPSS), ta knjiga ni prava za vas.

Podatki o knjigi

 • Naslov: Multivariatne statsitične metode
 • Avtorja: dr. Jože jesenko, Manca Jesenko
 • Založba: Moderna organizacija v okviru FOV Kranj
 • Leto izdaje: 2007
 • Št. strani: 346
 • Jezik: slovenščina

Knjigo lahko kupite na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Bi bila za vas uporabna le določena poglavja? Oglasite se: info@benstat.si!