Primeri iz prakse

Študent Miha je imel nekaj znanja o statističnih analizah, zato jih je opravil sam. Ampak ni bil prepričan, ali je vse naredil prav, zato nam je poslal dokument v pregled.

 • Poslal nam je dokument z rezultati, ki jih je pridobil s svojo izpeljavo statističnih analiz.
 • Dokument smo temeljito pregledali in ga komentirali z vidika ustreznosti izbora statističnih metod, z vidika pravilnosti interpretacij in ustreznosti grafične/tabelarične predstavitve rezultatov.
 • Z našimi komentarji je lahko Miha svoj empirični del hitro izboljšal toliko, da je bil primeren za zadnjo oddajo.

Okvirna cena: 90 EUR

Študentka Tina ni imela znanja o statističnih analizah, znala pa je sama pripraviti grafe z rezultati v Excelu.

 • Pripravili smo ji izračune opisnih in osnovnih statistik za vseh 11 anketnih vprašanj (to so bili osnovni rezultati raziskave).
 • Pripravili smo ji opis vzorca (to so bili rezultati 4 socio-demografskih vprašanj).
 • Pripravili smo ji ustrezne izračune za preverjanje njenih 5 hipotez (uni-, bi- in ena multivariatna analiza).
 • Vse izračune smo dopolnili s statističnimi interpretacijami.
 • Napisali smo ji seznam statističnih metod, ki smo jih uporabili za analizo njenih podatkov.
 • V Excelovem dokumentu smo ji posredovali vse izračune, na podlagi katerih je Tina še hitro pripravila grafično predstavitev rezultatov in jih dopolnila s teoretičnimi interpretacijami.

Okvirna cena: 270 EUR

Študentka Petra ni imela znanja o statističnih analizah, niti časa, da bi karkoli lahko naredila sama.

 • Pripravili smo ji izračune opisnih in osnovnih statistik za vseh 15 anketnih vprašanj (to so bili osnovni rezultati raziskave).
 • Pripravili smo ji opis vzorca (to so bili rezultati 5 socio-demografskih vprašanj).
 • Pripravili smo ji ustrezne izračune za preverjanje njenih 8 hipotez za 2 raziskovalni vprašanji (uni-, bi- in ena multivariatna analiza).
 • Vse izračune smo dopolnili s statističnimi interpretacijami.
 • Napisali smo ji seznam statističnih metod, ki smo jih uporabili za analizo njenih podatkov.
 • V Excelovem dokumentu smo ji posredovali vse izračune, dopolnjene tudi z grafično predstavitvijo rezultatov, ki jim je Petra dodala le še teoretične interpretacije rezultatov.

Okvirna cena: 340 EUR

Zaupajte nam tudi vi! Oglasite se: info@benstat.si!