40798 ogledov

Likertova lestvica je danes najpogosteje uporabljena merska lestvica v anketnih vprašalnikih družboslovnega raziskovanja. Velikokrat pa je pojem Likertova lestvica razumljen in obravnavan napačno.

7761 ogledov

Vsebina vsakega dobrega anketnega vprašanja mora zadoščati vsebinskemu standardu, ki je obravnavan kot del verbalne ravni kakovostnega anketnega vprašalnika. Vprašanje zadošča vsebinskemu standardu takrat, kadar sprašuje po pravih stvareh oziroma vprašanja merijo dejansko tisto, kar želimo meriti.

35524 ogledov

Anketni vprašalnik/anketa je merski instrument za zbiranje kvantitativnih podatkov. Že samo ime instrumenta pove, da je sestavljen iz več vprašanj. Poznamo tri tipe anketnih vprašanj, in sicer: odprti, zaprti in pol odprti tip.

10619 ogledov

Anketni vprašalnik je merski instrument/orodje, ki ga za zbiranje podatkov uporabljamo v kvantitativnem raziskovanju. Tovrstno orodje uporabljajo tako posamezniki kot podjetja, ki vprašalnik največkrat oblikujejo samostojno, brez sodelovanja ali svetovanja strokovnjakov, kar se vse prevečkrat odraža v slabi kakovosti vprašalnikov.