Tehnični pregled, tehnično urejanje in tehnično oblikovanje zaključnih nalog

7337 ogledov

Zaključne naloge na vseh fakultetah morajo biti tehnično urejene/oblikovane v skladu z navodili posamezne fakultete. Ker tovrstno urejanje nalog študentom lahko vzame precej časa, danes obstaja veliko ponudnikov, ki namesto njih nalogo uredijo/oblikujejo ustrezno za oddajo in tisk. Ob iskanju ustreznega ponudnika pa lahko naletimo na težavo že ob vprašanju »Kaj potrebujemo?« – tehnični pregled, tehnično urejanje ali tehnično oblikovanje?

Zagotovo velja, da je tako tehnični pregled kot tehnično urejanje in tehnično oblikovanje potrebno pri oddaji vsake zaključne naloge (torej diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela, poleg tega tudi strokovnih člankov in drugih strokovnih besedil). A kaj vključujejo storitve pod temi nazivi/frazami, danes različni ponudniki različno definirajo.

Tehnični pregled zaključnih nalog

Tehnični pregled vključuje zgolj pregled zaključne naloge in ugotavljanje, v kolikšni meri le-ta ustreza ali ne ustreza navodilom in pravilom fakultete. Na osnovi tehničnega pregleda je avtor naloge opozorjen oz. obveščen, kaj mora v svoji nalogi spremeniti oz. popraviti, da bo ustrezna za oddajo. Tehnični pregled torej ne vključuje dejanskih popravkov, ampak le seznam vseh potrebnih sprememb oz. popravkov, da bo zaključna naloga, kot rečemo, tehnično ustrezno urejena. Tehnični pregled opravijo tudi zaposleni v referatih fakultet in v kolikor ugotovijo neskladnosti s fakultetnimi navodili za tehnično urejanje zaključnih nalog, nalogo vrnejo avtorju v popravilo. Komentarji referentov so običajno jasni, vseeno pa se lahko srečamo z nejasnostmi o spremembe, ki privedejo tudi do tega, da je nalogo potrebno popravljati ne le enkrat, ampak dvakrat ali celo večkrat.

Tehnično urejanje zaključnih nalog

Kot že sam naziv/fraza pove, tehnično urejanje vključuje poleg pregleda tudi dejansko urejanje zaključne naloge v skladu z navodili in pravili fakultete. Dejstvo je, da si navodila za tehnično urejanje zaključnih nalog med fakultetami niso popolnoma enotna, kar je verjetno vsaj eden izmed razlogov, da je danes na eni strani veliko ponudnikov tehničnega urejanja, na drugi strani pa veliko različnih definicij, kaj tehnično urejanje vključuje. Tehnično urejanje najpogosteje vključuje zelo osnovne spremembe oz. popravke v vaši zaključni nalogi, kot so ureditev robov strani, številčenje strani, velikost pisave, tip pisave, razmik med vrsticami in poravnava besedila. Tehnično urejanje včasih, odvisno od ponudnika, že predpostavlja, da je besedilo v določeni meri že ustrezno urejeno. Nekateri ponudniki v sklopu tehničnega urejanja preverijo tudi seznam virov in navajanje le-teh pri citiranju in povzemanju, največkrat pa tovrstne spremembe že spadajo pod naprednejše urejanje naloge, za katerega se je uveljavil naziv/fraza tehnično oblikovanje.

Tehnično oblikovanje zaključnih nalog

Lahko rečemo, da je tehnično oblikovanje najvišja ali najzahtevnejša stopnja urejanja zaključnih nalog. Kot že sam naziv/fraza pove, tehnično oblikovanje oblikovno zelo poseže in spremeni zaključno nalogo. Pri tem seveda ne gre za vsebinsko, ampak  za oblikovno spremembo. Tudi ponudnikov tehničnega oblikovanja je veliko (in več kot ponudnikov tehničnega urejanja), njihove ponudbe pa so si različne. Tehnično oblikovanje najpogosteje vključuje urejanje stilov naslovov poglavij, tabel in slik ter posledično avtomatsko urejena kazal vsebine, tabel in slik, poleg tega tudi oblikovno urejanje tabel in slik, oblikovanje opomb, glave in noge dokumenta. Poleg teh bolj oblikovalskih sprememb pa tehnično oblikovanje največkrat, ne pa vedno, vključuje tudi osnovno tehnično urejanje.

Naziva/frazi ‘tehnično urejanje’ in ‘tehnično oblikovanje’ zaključnih nalog sta si med seboj večkrat precej prepleteni in ne moremo reči, da med njima obstaja jasna ločnica. Zato je smiselno, preden vašo nalogo oddate v tehnično urejanje ali oblikovno urejanje, natančno preveriti, kakšni popravki in spremembe le-to vključuje, za katere stvari pa boste vseeno morali poskrbeti sami.

V podjetju BenSTAT obstoječim strankam poleg pomoči pri pripravi empiričnega dela nudimo tudi tehnično urejanje, tehnično oblikovanje in lektoriranje zaključnih nalog. Oglasite se: info@benstat.si!