Pripravi dispozicije je pametno posvetiti dovolj časa – 1. del

7071 ogledov

Dispozicija je načrt diplome, magisterija ali doktorata. Če ga dobro pripravite, si boste prihranili veliko napak in stresa. Čeprav pri diplomi oddaja dispozicije ni nujna priporočamo, da jo napišete za sebe in si olajšate celotno pripravo naloge z empiričnim delom. V tokratnem prispevku bomo predstavili prve tri korake pri pripravi dispozicije.

Priprava dispozicije se velikokrat izkaže za trd oreh, saj je potrebno že v naprej predvideti vse vidike naloge in njenega empiričnega dela. V praksi opazimo težave pri dispoziciji predvsem na področju priprave empiričnega dela – kakšno metodo raziskave izbrati, kako zbirati podatke, kako podatke statistično analizirati. Po pregledu dispozicije pa odkrijemo tudi druge težave, kot so: slabo definirani nameni in/ali cilji raziskave, največkrat neusklajeni s hipotezami ipd.

Vrstni red korakov priprave zaključne naloge z empiričnim delom je pomemben. Zato začnite na začetku.

Izbira raziskovalne tematike in delovnega naslova naloge

Vse se začne z izbiro teme in naslova naloge. To ni težka naloga, saj ste tekom študija zagotovo spoznali področje, ki vas posebej zanima in bi ga želel podrobneje raziskati. Pri izbiri teme bodite pozorni, da izberete takšno, o kateri boste imeli na voljo dovolj strokovnih virov in literature. Pri oblikovanju naslova pa pazite, da bo predstavljal bistvo naloge in ne bo preveč splošen.

Pregled strokovne literature in že obstoječih raziskav

Posebnost zaključne naloge z empiričnim delom je, da morate utemeljiti relevantnost vaše empirične raziskave. V ta namen morate pregledati, katera področja so že raziskana, na kakšen način in kakšni so rezultati. To je pomembno iz treh vidikov.

  1. Če je določeno področje že temeljito raziskano je manj ali sploh ni relevantno, da ga tudi vi raziskujete.
  2. Informacija o načinu izvedbe raziskave vam bo v pomoč pri odločanju o vrsti vaše raziskave in načinu zbiranja podatkov. V kolikor so že izvedene raziskave podatke zbirale z anketnimi vprašalniki, je metodološko pravilno in smiselno, da določena njihova vprašanja uporabite v vaši anketi in ne oblikujete novih anketnih vprašanj.
  3. Rezultati drugih raziskav vas seveda zanimajo, saj jih boste v določeni meri primerjali z vašimi rezultati. Obenem boste s tem znanjem lažje predpostavili, kakšne rezultate pričakujete v vašem empiričnem delu in kakšna bo njihova dodana vrednost.

Namen in cilji naloge ter raziskovanja

Odločitev o temi in naslovu naloge s seboj pripelje tudi odločitev o tem, kaj v nalogi nameravate predstaviti. Namen in cilji naloge gredo tesno z roko v roki. Pri tem imejte v mislih, da so cilji zaključne naloge z empiričnim delom tudi cilji empirične raziskave.

V naslednjem prispevku bomo govorili o definiranju hipotez in raziskovalnih vprašanj. Ne zamudite ga!

Ste pri pripravi dispozicije in imate veliko vprašanj? V podjetju BenSTAT vam bomo svetovali pri pripravi dispozicije in poskrbeli za dober načrt vašega zaključnega dela. Oglasite se: info@benstat.si!