Kako pripraviti diplomo, magisterij ali doktorat z empiričnim delom?

11035 ogledov

Danes se veliko študentov pri zaključevanju študija znajde v situaciji, ko morajo za namen zaključne naloge pripraviti empirični del oz. izvesti empirično raziskavo. In ker se bolj ali manj s tem vsi srečujejo prvič, smo v pomoč pripravili seznam korakov, ki pripelje do uspešne priprave kakovostnega empiričnega dela.

Vrstni red celotnega procesa je pomemben, zato predlagamo, da sledite točkam in ne preskakujete korakov. Tako se boste izognili pogosto storjenim napakam in nepotrebnemu stresu. Kaj je torej pred vami?

1. Priprava dispozicije oz. načrta zaključne naloge z empirično raziskavo vključuje:

 • izbiro raziskovalne tematike in delovnega naslova naloge,
 • pregled strokovne literature in že obstoječih raziskav na izbranem področju,
 • definiranje namena in ciljev raziskave (torej kakšen problem boste z njo reševali in zakaj je relevanten),
 • definiranje hipotez in/ali raziskovalnih vprašanj,
 • definiranje raziskovalne metode (kvantitativna, kvalitativna ali kombinacija obeh),
 • definiranje tipa podatkov, na katerih bodo vaše ugotovitve temeljile – uporaba že zbranih (sekundarnih) ali zbiranje novih (primarnih) podatkov,
 • odločanje o načinu zbiranja podatkov (npr. anketni vprašalnik ali globinski intervju),
 • odločanje o ciljni skupini (tj. kdo bo sodeloval v raziskavi),
 • odločanje o vrsti vzorca (tj. kako boste respondente populacije izbrali v vzorec) in velikosti vzorca (tj. koliko respondentov bo odgovorilo na vašo anketo),
 • odločanje o metodah statistične analize podatkov,
 • definiranje pričakovanih rezultatov in predvidenih omejitev raziskave,
 • seznam literature in virov,
 • pisanje dobro strukturirane, jasne in razumljive dispozicije.

2. Potrditev dispozicije in
3. priprava teoretičnega dela naloge, ki je temelj za celoten koncept empiričnega dela.
4. Priprava empiričnega dela zaključne naloge vključuje:

 • izdelava anketnega vprašalnika oz. vprašanj za globinski intervju,
 • objava vprašalnika na spletu ali oblikovanje vprašalnika na papirju,
 • zbiranje podatkov in spremljanje števila respondentov,
 • ureditev zbranih podatkov v bazo podatkov, primerno za izvedbo analiz,
 • opis vzorca glede na socio-demografska vprašanja,
 • preverjanje hipotez in/ali raziskovalnih vprašanj z izvedbo statističnih analiz,
 • predstavitev in razlaga rezultatov,
 • povzetek glavnih ugotovitev.

5. Sklep in zaključek naloge (povezava teorije z empiričnimi rezultati).

Po naših izkušnjah študentje velikokrat začnejo z zbiranjem podatkov še pred potrditvijo dispozicije in hipotez/raziskovalnih vprašanj. Ta napaka je že marsikoga veliko stala, zato si za pripravo zaključne naloge z empiričnim delom raje vzemite dovolj časa. Le tako boste zaključno nalogo ne le pripravili in oddali, ampak bo naloga tudi kakovostna.

Ste pri pripravi dispozicije in imate veliko vprašanj v zvezi z anketnim vprašalnikom, oblikovanjem hipotez ali metodami statističnih analiz? V podjetju BenSTAT vam bomo svetovali pri pripravi dispozicije in poskrbeli za dober načrt vašega zaključnega dela. Oglasite se: info@benstat.si!