472 ogledov

Kadar anketiranje izvajamo z anketo na papirju, moramo odgovore iz vseh anket za namen analiziranja najprej pretvoriti v elektronsko obliko. Najpogostejši način priprave baze podatkov je kar v Excelu, saj podatke v takšni obliki kasneje lahko relativno enostavno uporabimo tudi v programu SPSS.

1068 ogledov

Regresijska analiza je statistična metoda, s katero preverjamo vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Poznamo več vrst regresijske analize, najenostavnejša in tudi najpogosteje uporabljena je linearna regresijska analiza.

Razkrivamo vam skrivnosti
BenSTAT

Vsak teden vam bomo kratko in jedrnato predstavili eno skrivnost, koristne informacije, nasvete in priporočila, ki vam bodo v pomoč pri izdelavi kakovostnega empiričnega dela. V 11 tednih boste izvedeli veliko koristnega.

1922 ogledov

Kadar govorimo o hi-kvadrat testu običajno govorimo o Pearsonovem hi-kvadrat testu neodvisnosti, ki je dobro poznana metoda pri analizi opisnih spremenljivk. Pri uporabi pa pogosto opažamo neupoštevanje pomembne predpostavke metode, kar negativno vpliva na kakovost rezultatov.

1948 ogledov

Boste uporabili že zbrane anketne podatke ali boste anketirali sami?

928 ogledov

Ste se vi že odločili, na kakšen način boste zbrali podatke za vaš empirični del?