18006 ogledov

Koeficient Cronbach alfa je na splošno najbolj poznan kot indeks zanesljivosti. Običajno sklenemo, da je njegova visoka vrednost dober rezultat, a za res pravilno uporabo in razlago je pomembno o koeficientu vedeti več.

6233 ogledov

Analiza podatkov je zadnja faza empirične raziskave. Marsikdo se že veseli in vidi zaključek svojega empiričnega dela, ko naleti na težavo »čudnih« rezultatov. Zakaj so rezultati taki? Kaj sem naredil narobe? Pojavijo se še številna druga vprašanja, le redki pa pomislijo na to, da se vse začne s spremenljivkami.

10260 ogledov

Zbrali ste podatke in jih statistično analizirali. Pridobili ste ogromno količino rezultatov, ki jih morate le še interpretirati. Ampak kako se tega lotiti? Kje začeti? Kako iz gore rezultatov narediti dober empirični del?

11289 ogledov

Knjiga Multivariatne statistične metode bo v pomoč študentom, ki se pri končevanju študija v empiričnem delu srečajo z obdelavo podatkov z multivariatnimi metodami. Glavnina knjige je namenjena poglobljeni teoretični predstavitvi metod, zadnji del pa je namenjen praktičnim primerom uporabe posameznih metod.

10180 ogledov

Stopnjo značilnosti uporabljamo pri preverjanju domnev oz. hipotez. Najpogosteje uporabljamo stopnjo značilnosti v višini 0,05, poleg nje so v uporabi tudi stopnje v višini 0,10, 0,01 in 0,001. A zakaj je prav stopnja 0,05 tista, ki jo najpogosteje oz. že kar praviloma uporabimo in je pravzaprav postala sinonim za stopnjo značilnosti?

17801 ogled

Linearno povezanost dveh spremenljivk lahko preverjamo grafično ali računsko. Grafično to naredimo z razsevnim grafikonom, računsko pa z izračunom Pearsonovega koeficienta korelacije.