39692 ogledov

Poznamo več koeficientov korelacije, a kadar v praksi uporabimo frazo koeficient korelacije imamo običajno v mislih Pearsonov koeficient korelacije.

29520 ogledov

Statistična metoda t-test je med najpogosteje uporabljenimi statističnimi metodami za preverjanje hipotez pri majhnih vzorcih, vseeno pa je marsikdo le slišal za to metodo, pravzaprav pa ne ve, kako poteka izvedba statistične analize t-test tudi v praksi.

9511 ogledov

Baza podatkov je osnova za izvajanje statističnih analiz oz. obdelav kvantitativnih podatkov s pomočjo različnih statističnih programov. Kaj je baza podatkov in kaj ni baza podatkov, je laikom večkrat neznanka.

8721 ogledov

Baza podatkov je osnova za izvajanje statističnih analiz oz. obdelav kvantitativnih podatkov s pomočjo različnih statističnih programov. Kako je oblikovana baza, kakšni podatki in informacije so v njej vneseni, je laikom večkrat neznanka.

7782 ogledov

Baza podatkov je osnova za izvajanje statističnih analiz oz. obdelav kvantitativnih podatkov s pomočjo različnih statističnih programov. Kako je oblikovana baza, kakšni podatki in informacije so v njej vneseni, je laikom večkrat neznanka.

29521 ogledov

Statistična metoda t-test je med najpogosteje uporabljenimi statističnimi metodami za preverjanje hipotez pri majhnih vzorcih. t-test je običajno sinonim za Studentovo t-test metodo.